STTTên tài liệu
1. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác hiệu năng cao trên cơ sở graphene ứng dụng cho phản ứng chuyển hóa furfural từ sinh khối Việt Nam (Tài liệu tiếng Việt)

Loại Cơ sở dữ liệu: Khảo sát Thông tin đề tài

04/01/2021 202
2. 2 giống ngô sinh khối KM6 và ĐH19-2 năng suất tốt

Loại Cơ sở dữ liệu: Thông tin Thị trường

23/12/2020 40
3. Sơn La chuyển mạnh sang ngô sinh khối

Loại Cơ sở dữ liệu: Thông tin Thị trường

29/9/2020 40
4. Giải pháp tăng Saponin trong chiết xuất sinh khối từ sâm Ngọc Linh

Loại Cơ sở dữ liệu: Tin Sở hữu trí tuệ

28/03/2020 132
5. Công nghệ khí hóa nguyên liệu sinh khối

Loại Cơ sở dữ liệu: Thông tin theo yêu cầu

27/02/2020 395
6. US20190322942 Devices and methods for a pyrolysis and gasification system for biomass feedstock

Loại Cơ sở dữ liệu: Thông tin Sở hữu công nghiệp

24/10/2019 395
7. US10352559 Gasification apparatus and gasification method

Loại Cơ sở dữ liệu: Thông tin Sở hữu công nghiệp

16/07/2019 750
8. Experimental and computational studies on biomass gasification in fluidized beds

Loại Cơ sở dữ liệu: Thông tin theo lĩnh vực nghiên cứu

30/06/2019 750
9. Hydrodynamic Study of a Circulating Fluidized Bed at High Temperatures: Application to Biomass Gasification

Loại Cơ sở dữ liệu: Thông tin theo lĩnh vực nghiên cứu

2019 750
10. High Quality Syngas Production with Supercritical Biomass Gasification Integrated with a Water–Gas Shift Reactor

Loại Cơ sở dữ liệu: Thông tin theo lĩnh vực nghiên cứu

2019 588
Trang 1 / 13: Đầu Trước 12345678910... Sau Cuối
Scroll