Xây dựng mô hình dự báo chuyển vị theo phương đứng cầu dây văng bằng phương pháp mạng thần kinh nhân tạo

Xây dựng mô hình dự báo chuyển vị theo phương đứng cầu dây văng bằng phương pháp mạng thần kinh nhân tạo
10/12/2020
CESTI
Yêu cầu tài liệu số
 STT  Tệp tin số  Tải tệp tin 
1. KHCNVN202012009
Scroll