STTTên tài liệu
1. US20210368796 - Pesticide composition for controlling spodoptera frugiperda

Loại Cơ sở dữ liệu: Thông tin Sở hữu công nghiệp

12/2021 639
2. Mời tham dự hội thảo trực tuyến giới thiệu “Công nghệ sản xuất saponin từ trái bồ kết và bồ hòn ứng dụng trong sản xuất dược mỹ phẩm” vào ngày 18/11/2021 16/11/2021 1024
3. US20210368796 - Pesticide composition for controlling spodoptera frugiperda

Loại Cơ sở dữ liệu: Thông tin Sở hữu công nghiệp

15/11/2021 996
4. WO/2021/185956 - Detergent composition

Loại Cơ sở dữ liệu: Thông tin Sở hữu công nghiệp

15/9/2021 834
5. WO/2021/185870 - DETERGENT COMPOSITION

Loại Cơ sở dữ liệu: Thông tin Sở hữu công nghiệp

15/9/2021 834
6. Evaluation of physico-chemical properties and antioxidant activity of bali beef meatballs added Cemba (Albizia lebbeckoides [DC.] Benth)

Loại Cơ sở dữ liệu: Thông tin theo lĩnh vực nghiên cứu

15/8/2021 834
7. Traditional Medicinal Plants in Bima Communities: A Bacterial Activities Test and Phytochemicals

Loại Cơ sở dữ liệu: Thông tin theo lĩnh vực nghiên cứu

15/4/2021 199
8. Traditional Medicinal Plants in Bima Communities: A Bacterial Activities Test and Phytochemicals

Loại Cơ sở dữ liệu: Thông tin theo lĩnh vực nghiên cứu

15/4/2021 199
9. Bayogenin 3‐O‐cellobioside confers non‐cultivar‐specific defence against the rice blast fungus Pyricularia oryzae

Loại Cơ sở dữ liệu: Thông tin theo lĩnh vực nghiên cứu

15/3/2021 556
10. Traditional Chinese Medicine Monomers: Novel Strategy for Endogenous Neural Stem Cells Activation After Stroke

Loại Cơ sở dữ liệu: Thông tin theo lĩnh vực nghiên cứu

15/2/2021 393
Trang 1 / 3: Đầu Trước 123 Sau Cuối
Scroll