Khảo sát Thông tin đề tài

Khảo sát thông tin đề tài nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, luận văn, luận án,... nhằm xác minh tính mới nội dung dự kiến nghiên cứu, loại trừ nghiên cứu trùng lắp.

STTTên tài liệu
1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng 14/07/2020 567
2. Cơ cấu xã hội nghề nghiệp ở tỉnh Bình Dương 19/5/2020 563
3. Công giáo Bình Dương: lịch sử du nhập, quá trình hoạt động và phát triển, vai trò của Công giáo đối với đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Bình Dương 19/5/2020 563
4. Quản lý và đào tạo nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp phục vụ công nghiệp 4.0, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương 19/5/2020 918
5. Nghiên cứu chế tạo hệ thống tích hợp thông tin phục vụ chỉ huy điều hành xử lý tình huống quốc phòng tại Sở chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương 19/5/2020 756
6. Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý kinh tế xã hội, an ninh tại địa phương 19/5/2020 756
7. Đề xuất mô hình và vị trí bãi đỗ xe công cộng thông minh tại các khu vực trung tâm của đô thị Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An 19/5/2020 121
8. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ BIM trong quản lý khai thác vận hành, duy tu, bảo dưỡng các hạng mục xử lý chất thải rắn, giao thông, cấp nước, chiếu sáng, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương 19/5/2020 477
9. Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu và tạo bản đồ về bệnh truyền nhiễm, nguồn nhân lực và dịch vụ y tế tỉnh Bình Dương 19/5/2020 315
10. Phần mềm cung cấp thông tin về vận tải cho người dân 19/05/2020 315
Trang 1 / 2: Đầu Trước 12 Sau Cuối
Scroll