Khảo sát Thông tin đề tài

Khảo sát thông tin đề tài nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, luận văn, luận án,... nhằm xác minh tính mới nội dung dự kiến nghiên cứu, loại trừ nghiên cứu trùng lắp.

STTTên tài liệu
1. Đánh giá thực trạng tồn lưu kháng thể kháng độc tố bạch hầu ở độ tuổi từ 5 đến 40 trong cộng đồng dân cư tỉnh Khánh Hòa 05/02/2021 930
2. Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà 05/02/2021 930
3. Nghiên cứu thực trạng kiểm soát nhiễm khuẩn Pseudomonas aeruginosa và xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 05/02/2021 295
4. Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý cơ sở dữ liệu nghệ thuật bài chòi ở Khánh Hòa 05/02/2021 133
5. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác hiệu năng cao trên cơ sở graphene ứng dụng cho phản ứng chuyển hóa furfural từ sinh khối Việt Nam (Tài liệu tiếng Việt) 04/01/2021 489
6. Nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẩu thích nghi của một số loài thực vật ở khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen tỉnh Long An 28/10/2020 844
7. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite trên cơ sở graphene aerogel để xúc tác quang phân hủy hợp chất phenolic trong nước 13/10/2020 844
8. Chế tạo dung dịch bảo quản nông sản sau thu hoạch từ fibroin tơ tằm 28/7/2020 683
9. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng 14/07/2020 687
10. Cơ cấu xã hội nghề nghiệp ở tỉnh Bình Dương 19/5/2020 47
Trang 1 / 3: Đầu Trước 123 Sau Cuối
Scroll