Mô hình quyết định hành vi cho các xe tự lái theo chuẩn "đạo đức" của con người

Mô hình quyết định hành vi cho các xe tự lái theo chuẩn "đạo đức" của con người
12/2020
CESTI
Scroll