Từ dữ liệu người đi xe buýt, hướng đến cải thiện hệ thống giao thông công cộng bằng AI

Từ dữ liệu người đi xe buýt, hướng đến cải thiện hệ thống giao thông công cộng bằng AI
10/12/2020
CESTI
Yêu cầu tài liệu số
 STT  Tệp tin số  Tải tệp tin 
1. KHCNVN202012008
Scroll