GÓI THÔNG TIN CƠ QUAN NGHIÊN CỨU

Là dịch vụ Cung cấp thông tin Khoa học và Công nghệ trực tuyến phục vụ nhu cầu nghiên cứu, của đơn vị theo hợp đồng dài hạn. .

Đăng ký trực tuyến tại đây để được hưởng Quyền lợi - Được bố trí không gian riêng và sắp xếp dữ liệu một cách có hệ thống của từng khách hàng
- Được cấp tài khoản Bạn đọc trực tuyến sử dụng Cơ sở dữ liệu KH&CN có giá trị cao trong và ngoài nước.
- Được tham khảo, truy cập các tài liệu dùng chung cho Thành viên dịch vụ được biên tập theo nhiều ngành
- Được phục vụ cung cấp thông tin và tư vấn chuyên gia theo yêu cầu cụ thể
dành riêng cho Thành viên dịch vụ.

Cung cấp thông tin cơ bản

  • Khảo sát thông tin đề tài nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, luận văn, luận án,... nhằm xác minh tính mới nội dung dự kiến nghiên cứu, loại trừ nghiên cứu trùng lắp.

Cung cấp thông tin Sở hữu công nghiệp

  • Cung cấp toàn văn các tổng quan, báo cáo ngành, bài trích, số liệu thống kê, thông tin công nghệ,.... liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu

  • Tư vấn thủ tục, hồ sơ đăng ký
  • Khảo sát sáng chế, nhãn hiệu, ...
Scroll