GÓI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Là dịch vụ Cung cấp thông tin Khoa học và Công nghệ trực tuyến phục vụ nhu cầu nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp theo hợp đồng dài hạn.

Đăng ký trực tuyến tại đây để được hưởng Quyền lợi - Được bố trí không gian riêng và sắp xếp dữ liệu một cách có hệ thống của từng khách hàng
- Được cấp tài khoản Bạn đọc trực tuyến sử dụng Cơ sở dữ liệu KH&CN có giá trị cao trong và ngoài nước.
- Được tham khảo, truy cập các tài liệu dùng chung cho Thành viên dịch vụ được biên tập theo nhiều ngành
- Được phục vụ cung cấp thông tin và tư vấn chuyên gia theo yêu cầu cụ thể
dành riêng cho Thành viên dịch vụ.

Cung cấp thông tin cơ bản

Cung cấp thông tin theo ngành

  • Thông tin thị trường

    Điểm tin tuần về thị trường, xuất nhập khẩu,... liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ theo ngành.

  • Thông tin theo lĩnh vực nghiên cứu

    Cung cấp toàn văn các tổng quan, báo cáo ngành, bài trích, số liệu thống kê, thông tin công nghệ,.... liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất của doanh nghiệp.

Cung cấp thông tin Sở hữu công nghiệp

Giám sát truyền thông

  • Tư vấn thủ tục, hồ sơ đăng ký

  • Khảo sát sáng chế, nhãn hiệu, ...

  • Viết bài giới thiệu về hoạt động của doanh nghiệp

  • Đặt logo doanh nghiệp đăng trên mạng thông tin KH&CN www.cesti.gov.vn

Scroll